Varför Nyström & Nyström?

Därför att vi, Ann & Kent Nyström, har stor erfarenhet av operativt arbete inom hotell-, restaurang-, konferens- och resebranschen. Genom åren har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet och ställer därför vår kunskap och erfarenhet inom många områden till förfogande.

Vi är vana vid att manövrera större projekt och har jobbat mycket med konceptutveckling. Under 14 år ägde och drev vi Ystads Saltsjöbad. Vi genomförde flera större utbyggnader och renoveringar där vi fungerade både som konceptutvecklare och projektledare.

Genom bra mentorskap kan man få människor att bättre se sig själv i sin yrkesroll, att växa och använda sin fulla potential och skapa det arbetsliv de önskar.

Vi har stor erfarenhet av förändringsprocesser och kan därför fungera som ett stöd och en drivkraft vid organisationsförändringar.

``Find people that make you better.``

Michelle Obama

Våra tjänster

Som erfarna projektledare kan vi leda större ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt.

Med ett öga för detaljer och en god känsla för design kan vi utveckla hotellkoncept – från grunden eller bygga vidare på ett befintligt.

Uppmuntra och utbilda personalen genom en konferens och/eller en resa. Vi planerar evenemang för både små och stora grupper.

Vi har båda lång erfarenhet av styrelsearbete och står till förfogande för intressanta uppdrag.

Med vår erfarenhet av förändringsarbete kan vi vara en tillfällig förstärkning vid större omorganisationer.

Genom bra mentorskap kan man få människor att bättre se sig själv i sin yrkesroll, att växa och använda sin fulla potential och skapa det arbetsliv de önskar.

Nyström & Nyström

Vi har båda arbetat inom rese-, hotell- och restaurangbranschen under många år av våra yrkesliv. Först som reseledare och platschefer och sedan som reseproducenter. Efter några år gick Ann vidare till nya utmaningar som bl a marknadschef för resortanläggningen Tanum Strand i Bohuslän. Kent hade höga chefstjänster på t ex Reso Hotels. Vi har också haft den stora glädjen att få jobba med många andra spännande uppgifter.

Mellan 1993 och 2007 ägde och drev vi Ystads Saltsjöbad. Vi byggde ut och utvecklade verksamheten till att, förutom konferenshotell, även inrymma ett fullvärdigt Spa.

Anns CV innehåller bland annat jobbet som marknadschef för resortanläggningen Tanum Strand i Bohuslän. Hon har också varit projektledare för Stockholm Water Festival, planerat olika evenemang, mässor och konferenser, och haft många ledamots- och ordföranderoller i bolagsstyrelser, se under styrelseuppdrag.

Under åren med Ystads Saltsjöbad var Ann också med och startade föreningen Svenska Spahotell, en sektion inom SHR – Sveriges Hotell- och restaurangföretagare.

Ann är och kännetecknas som:

 • en driven projektledare
 • en som skapar och håller budget, noggrann
 • nyfiken och bra på att ställa frågor
 • bra på att leda och att få medarbetare att växa
 • problemlösare och idéspruta
 • motiverad mentor.

Kent har lång erfarenhet från operativt arbete i allt från relativt sett små företag till stora organisationer utifrån svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv.
Hans styrkor är bland andra att förstå och hantera olika kulturer, vi må vara skåningar, svenskar, skandinaver eller europeer – skillnaderna i tänk är större än likheterna, att jämka och optimera beslutsprocesserna och att maximera kompromisserna.
Men också att utarbeta taktik och strategier för att nå uppsatta ekonomiska mål med hjälp av detaljerade nyckeltals analyser,

 • att anpassa kostnader till intäkter,
 • att söka förståelse för att i alla organisationer finns 5-10% onödiga kostnader, men som av bekvämlighetsskäl och en gnutta sentimentalitet inte hanteras,
 • att fokusera på rätt sak(er) – erfarenhetsmässigt görs inte detta av företag och ledningar i kris,
 • att vara noggrann och disciplinerad,
 • att kommunicera åtgärderna internt, varför/därför,
 • att successivt, men så snabbt som krävs, bygga nya strukturer i en organisation  för att möta och leverera till marknadens krav.

Vi har båda lång erfarenhet av styrelsearbete och står till förfogande för intressanta uppdrag.
Tidigare har t ex Ann haft följande styrelseuppdrag:  Nyström Hotell & Restaurang AB, ledamot; Ystad Akademin AB, ledamot; Sparbanken Syd, ledamot, vice ordförande och ordförande; Sparbanken Syds Stiftelse, ordförande; Interimsstyrelsen för blivande Öresunds Sparbank, vice ordförande; Svenska Spahotell (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare), ledamot; Tomelilla Turismutbildningar, KY-utbildning, ledamot; Ystad Ridklubb, ledamot, sponsoransvarig samt Resurs Ystad, näringslivsråd för Ystad kommun, ledamot.

Kent har bl a varit ordförande för Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, SHR – södra regionen; Styrelseledamot i SHR  (nationellt); Senior Adviser on European Affairs till SHR’s styrelse; Ordförande för Swedish Classification Board; SHR’s marknadskommitté; Styrelseledamot Svenskt Näringsliv; Ledamot av HOTREC Executive Committee; Vice President för HOTREC; Vice President European Hospitality Foundation; Styrelseordförande Rusthållargården AB, Arild Sweden; President European Hospitality Foundation samt President för HOTREC.

Kunskap och erfarenhet till ditt förfogande?